"Penglibatan anak muda amat diperlukan. Suara anak muda didengari dan akan diberikan tumpuan."

Anak muda kita akan menjadi pemimpin Keluarga Malaysia pada masa hadapan. Oleh itu, mereka perlu terus dibimbing dan diberi sokongan untuk bersama mencorak masa depan Malaysia.

25 Inisiatif Kerajaan untuk anak Muda

#AnakMuda

Suarakan pendapat anda

"Anak muda, marilah bekerja bersama saya dan kerajaan menjayakan agenda besar pemulihan negara."